Palvelut

Ohjelmistokehitys ja alihankinta

Tarjoamme ohjelmistokehitystä asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Työ voidaan tehdä joko asiakkaan omissa tiloissa tai etätyönä päivittäisten puhelinpalavereiden avustuksella. Työ voi olla joko pieni tai suurempikin projekti, esim. ohjelmiston/ohjelmistokomponentin määrittely ja toteutus, valmiin osan/modulin/rajapinnan testaus, olemassa olevan koodin refaktorointi (siivous, uudelleen järjestely) tai mikä vaan softakehitykseen ja sen toteuttamiseen liittyvä ongelma.

Laadukas softa on meidän asia.